Satış Sözleşmesi
Tüm site ziyaretçileri ve üyeler sipariş işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.


Satış Sözleşmesi
MevlütPazarı.com ile Alıcı arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

Madde - 1


Iş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.Madde - 2


SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Devrez Hediyelik ve Kitap Dünyası (MevlütPazarı.com)
Adresi : Eyüp Merkez Mahallesi, İskele Caddesi, No:4, Daire:1-2, Eyüp/İSTANBUL
Telefon: 08507337319
Eposta : siparis@mevlutpazari.com

"SATICI", Devrez Hediyelik ve Kitap Dünyası'nın mark
ası olan www.mevlutpazari.com'dur. Sözleşmenin ileriki kısım ve maddelerinde satıcı, tescilli marka ismi olan MevlütPazarı.com adı ile anılacaktır. Buna ek olarak; www.mevlütpazarı.com, www.mevlitpazari.com, www.mevlidpazari.com, www.mevlidpazarı.com, www.mevlutpazarı.com, www.mevlitpazarı.com ve www.mevlidpazari.com domainleri de Devrez Hediyelik ve Kitap Dünyası bünyesinde bulunmakta ve ana domain olarak www.mevlutpazari.com’a yönlendirilmiş olmaktadırlar. Bu belge ve ilgili bölümlerinde, www.mevlutpazari.com’a yönlendirilen bu domainler de MevlütPazarı.com adı altında anılacaklardır.Madde - 3

ALICI BİLGİLERİ 

MevlütPazarı.com‘dan ürün satın alımı yapmak için faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Devrez Hediyelik ve Kitap Dünyası tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişi bu sözleşmede kısaca "üye" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile MevlütPazarı.com‘daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı üyeye verilmez.

MevlütPazarı.com web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişilerde, bundan sonra "ziyaretçi" olarak anılacaktır.


MevlütPazarı.com eticaret platformuna gelip, ürün siparişi veren ya da seçtiği ürün ve servislere ödeme yapan ziyaretçi veya üyeler, sözleşmenin ileriki bölümlerinde "ALICI" olarak anılacaktır.


Madde - 4

SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

Mal, Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden deişiklik gösterebilmektedir.


Madde - 5


GENEL HÜKÜMLER

5.1 - ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.


5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.


5.4 - SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.


5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmis olmasi ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşu ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 işgünü içinde SATICI'ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasina kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde ALICI'ya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabina iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI'ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.


5.8 - ALICI ve/veya ALICI'nın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICI'ya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI ürünün sorunsuz olduğunu kabul edip onayladığını otomatik olarak beyan etmiş olur. 


5.9- İş bu sözleşme, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandıktan(sipariş gerçekleştirildikten sonra) ve sözleşmenin e-nüsnahası siparis@mevlutpazari.com e-mail adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.Madde - 6

CAYMA HAKKI:

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI'ya WhatsApp, faks veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulasmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICI'nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI'ya aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, kişiye özel hazırlanan özel yazı, isim veya resim baskılı ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartus, serit v.b) ve her türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.


Madde - 7

YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin 7 maddesini ve buna bağlı olarak tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.